دکتر احمد رهبر ، استاد


فرایندهای جداسازی
تصفیه آب و پساب

ایمیل:ahmadrahbar [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۰۶(۹۸۲۱+) تلفن دانشکده:  ۷۳۲۴۰۴۹۶(۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، سال اخذ ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی- طراحی فرآیندهای جداسازی ، دانشگاه تهران ،سال اخذ ۱۳۸۴
کارشناسی: مهندسی شیمی- طراحی فرآیندهای صنایع نفت ، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال اخذ ۱۳۸۲

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

فرایندهای جداسازی
تصفیه آب و پساب

تجربیات

سوابق شغلی

عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تا کنون

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
کارشناسی انتقال جرم
کارشناسی آزمایشگاه انتقال حرارت
کارشناسی انتقال جرم، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران)
کارشناسی  زبان تخصصی نفت و گاز
کارشناسی انتقال و توزیع گاز
کارشناسی مبانی طراحی شبکه گاز

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

keyboard_arrow_up